Diensten

Sturen op productiviteit

IT-projecten lopen uit, er wordt niet geleverd wat is afgesproken. Een algemene constatering.

Om te kunnen sturen heeft management een maatstaf nodig. Een maatstaf die vergelijkbaar is tussen projecten onderling, gekoppeld is aan een productiviteit en bovenal, objectief.

ITs Jaap kan uw projecten begroten in Functiepunten, gebaseerd op bekende en geaccepteerde normen. Een meting voor de start, tijdens het project en aan het einde geeft inzicht in de productie, de scope creep en de efficiëntie.

Sturen op systeemkwaliteit

Kwaliteit van systemen kent diverse aspecten. De belangrijkste is: ze moeten doen wat gespecificeerd is: functioneel, performancewise, geschikt voor gebruik.

ITs Jaap geeft op diverse wijzen invulling aan het bereiken van kwaliteit. Door testen, maar vooral door ook preventief te acteren. Want hoe eerder een defect gedetecteerd wordt, des te sneller en goedkoper is herstel. En voorkomen is nog beter.

ITs Jaap kan helpen met het inrichten van reviewprocessen, verbeteren van specificaties en het goed testen van uw systemen.

Sturen op code-kwaliteit

Goed onderhoudbare source code is essentieel. Veranderingen kunnen snel en met succes doorgevoerd worden. Onverwachte gevolgen, als ze er al zijn, zijn snel te traceren.

ITs Jaap heeft veel ervaring met doorgronden van source pakketten. De rapporten geven inzicht en bevatten waardevolle, snel te implementeren adviezen. Een volgende stap is het uitwerken van een optimaal ontwikkelproces.

ITs Jaap zorgt voor een gebalanceerd ontwikkelproces met aandacht voor menselijke en technische aspecten, gericht op uw organisatie.

Sturen op veiligheid

Security en privacy, ze zijn niet meer weg te denken. Zijn uw systemen gehard tegen aanvallen van hackers en volgen ze de privacy regels?

Van ontwerp aan de voorkant tot testen aan de achterkant, ITs Jaap heeft de expertise in huis om gedegen én pragmatisch uw problematiek te helpen oplossen.

Vanuit een schat aan ervaring biedt ITs Jaap de mogelijkheden uw security en privacy bescherming in te richten en te bestendigen.

Sturen op toekomst

Nooit eerder in de geschiedenis zijn de maatschappelijke ontwikkelingen zo snel gegaan. Is uw organisatie klaar voor de Digitale Transformatie?

Its Jaap kent de uitdagingen van verandering. Geworteld in een tijd dat IT een kunst was, heeft ITs Jaap de tijd dat IT een kunde werd meegemaakt. Heden ten dage is kunst en kunde IT geworden.

ITs Jaap’s visie is, dat organisaties genoodzaakt zijn zich aan te passen aan de enorme rol die IT speelt. IT’s Jaap heeft de roadmap voor organisaties om die stap te zetten.

Sturen op inhoud

Artifical Intelligence is nieuw. Het opzetten, ontwerpen en testen is nog geen gemeengoed.

Wat betekent dat ? Het gebruik van chatbots, data analyse, geautomatiseerde checks. Is het betrouwbaar en voegt het waarde toe?

ITs Jaap heeft contacten met specialisten op diverse AI gebieden. Vanaf basic research tot het implementeren van dagelijkse analyses op datalakes.