Digitale Transformatie

Een tijdlijn

De geschiedenis van maatschappij kent perioden waarin een bepaalde economische activiteit de boventoon voert:

TijdperkActiviteitEconomische waarde
tot ca 1200jagen en verzamelenvoedsel
1200-1600landbouwgrond
1600-1800handelengoederen
1800-1900industrialisatiearbeid
1900-1950fabriekenkapitaal
1950-1990automatiseringcomputers
1990-2005informatieverwerkingdata
2005-2015internetinformatie
2015-…..digitale transformatie????

De overgang van de een periode naar de volgende is vrij abrupt. De economische waarde uit een vorige periode blijft weliswaar bestaan, doch wordt alras overvleugeld door de nieuwe realiteit.

Uit de tabel blijkt dat de opeenvolgende perioden steeds korter zijn. Er is steeds minder tijd beschikbaar om zich aan te passen. En dat is precies de uitdaging waar we met zijn allen nu voor staan.

Wat gebeurt er?

In een relatief korte periode vervallen oude verdienmodellen en komen nieuwe op. Wie zich niet aanpast (of niet aan kan passen) blijft achter.

Er wordt steeds meer van organisaties verwacht. Waar dat heen gaat, dat kan eigenlijk niemand voorspellen. Niettemin, organisaties moeten veranderen naar een nog meer digitale wereld waarin grenzen vervagen, eigendom virtueel wordt, informatie alom aanwezig is.

Hoe verder?

De kunst is met beleid de veranderingen te sturen. ITs Jaap heeft veel ervaring met vernieuwingen in IT en kan dat proces uitstekend begeleiden. Niet van u overnemen – uw organisatie moet zelf de beslissingen nemen over haar toekomst.

Het belang van planning

De Digitale Transformatie gaat enkele jaren duren. Wie nu begint met plannen grijpt de kans dat de organisatie meegaat in de golf van veranderingen. Over enkele jaren is het waarschijnlijk te laat. Wat dan rest is, dat de organisatie zich aansluit bij, of opgaat in, een andere organisatie die wél tijdig de bakens heeft verzet.

Verwante activiteiten

De Digitale Transformatie heeft verband met alle andere diensten van ITs Jaap.

Er zullen veel IT-gerichte activiteiten plaats moeten vinden. Men verwacht algemeen een tekort aan goede programmeurs. Planning, kwaliteitsbeheersing en goed ingerichte ontwikkelprocessen zullen het verschil maken.

Zie voor meer informatie: Wikipedia/Digital Transformation