Kwaliteit

Inleiding

“Kwaliteit” is een veelzijdig begrip. Bij kwaliteit denkt men aan “geschikt voor gebruik” en aan “vrij van fouten”, of “bovengemiddeld, beter dan gebruikelijk”. Wat ook de betekenis is, kwaliteit van software systemen kan het verschil maken tussen succes en falen.

Goede kwaliteit bereiken vraagt investering, slechte kwaliteit kost kapitalen. Dat is eenvoudig gezegd – de praktijk is weerbarstig. Hoeveel investeren is nodig om kapitaalverlies te voorkomen?

Preventie heeft voorkeur

Preventie is het voorkomen van tekortkomingen. Preventieve activiteiten leveren een organisatie meer op dan correctieve. Daarom is ITs Jaap gefocussed op preventie. Barry Boehm heeft dat al in 1978 vastgesteld en beschreven in “Characteristics of Software Quality“.

Vanwege de effectiviteit is ITs Jaap gespecialiseerd in het organiseren van preventieve maatregelen. We denken aan gestructureerde reviewprocessen, managen van eisen of het invoeren/onderhouden van een gedegen kwaliteitssysteem.

Testen als extra zekerheid

Al zal volgens ITs Jaap nadruk horen te liggen op preventie, detectie met testen blijft nodig.

Goed testen is een vak. Testen gaat uit risico’s: no risk no test. De kosten van valideren/verifiëren spelen een essentiële rol: aanzienlijk lager dan de te verwachte schade, als het goed is. We letten erop dat eventuele defects zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces aan het licht komen. Dan is herstel eenvoudiger. Bovendien zullen latere testsoorten beheerster verlopen als de meeste bugs er al uit zijn. Een goede planning zorgt ervoor dat de laatste testsoorten niet in de kreukelzone terecht komen en het systeem op de afgesproken datum life gaat.

Geautomatiseerd testen is een krachtig hulpmiddel voor het bereiken en instandhouden van kwaliteit. Qua organisatie is het vaak (niet altijd) duurder dan handmatig testen: de kost gaat voor de baat uit. Men realiseert zich soms niet tijdig genoeg dat automatisch testen een tweede complex ontwikkelproces vraagt: het bouwen en onderhouden van testscripts vraagt programmeer- en testvaardigheid.

Betrouwbaarheid analyse

Afgeleid van de testdata kan ITs Jaap een analyse maken van het te verwachten oplevertijdstip en betrouwbaarheid van het systeem. De gegevens komen uit het testproces en geven een scherp inzicht in het verloop van het aantal gevonden en nog te vinden defects. Vragen als: “Hoe lang moeten we nog testen?” zijn met zo’n analyse eenvoudig te beantwoorden:

Verwante activiteiten

Systeemkwaliteit staat in nauw verband met een goed ingericht ontwikkelproces. Ook hierin kan ITs Jaap support leveren.