Sturen op FunctiePunten

Waarvoor?

Functiepunten: een objectieve maat voor gerealiseerde functionaliteit.
De benodigde inspanning (bouw, onderhoud, beheer) is evenredig met het aantal FP van een toepassing of aanpassing. De evenredigheidsfactor hangt af van de omgeving, programmeertaal en teamgrootte. Er zijn tal van ervaringsgegevens voorhanden om goed te kunnen sturen (technologie, projectomvang) en te voorspellen (inspanning, doorlooptijd).

Waarvoor niet?

FP-analyse is niet of minder geschikt voor:

  • Technische activiteiten, zoals refactoren van software of inbouwen van security maatregelen;
  • Industriële Automatisering, waaronder embedded software;
  • Kleine projecten, van minder dan 300 FP.

Hiervoor kan ITs Jaap wel op andere manieren ondersteunen.

Wat kan ermee?

Met FP kan een organisatie op verschillende tijdstippen een schatting maken van de omvang van een project, en op basis daarvan beslissingen nemen:

  • Bij de eerste productdefinitie is FP analyse ca betrouwbaar met een factor 2, en bij uitstek geschikt voor een besluit of het project haalbaar is. Behalve als het , bijvoorbeeld door wetswijziging, noodzakelijk is; dan helpt FP analyse goed een initiële kostenschatting te maken.
  • Als de requirements vastliggen kan een tweede FP analyse met een marge 1,5 helpen een go/no go beslissing te nemen. Al dan niet met een aangepaste scope.
  • Na het ontwerp is de marge nog slechts 20%. Er kan nu gestuurd worden op doorlooptijd en teamgrootte om het project met succes te kunnen afronden.
  • Bij de afsluiting geeft een FP analyse inzicht in opgetreden scope creep, in behaalde productiviteit en te verwachten beheerinspanning na in-productiename.

Eén FP-analyse vergt een investering van ca. 1% van de totale directe projectinspanning.

Hoe helpt ITs Jaap?

Er zijn drie belangrijke diensten die ITs Jaap voor u kan leveren.

De eerste dienst is het planmatig invoeren van FP analyse als stuurmiddel in uw organisatie. Zorgvuldigheid is een eerste vereiste. Als bij elke verandering moet men goed met mogelijke weerstand omgaan. Daarom zal ITs Jaap eerst een invoeringsplan overleggen dat meer bevat dan techniek alleen.

De tweede dienst is het nauwkeurig en inzichtelijk bepalen van het aantal FP dat hoort bij een projectstap. ITs Jaap heeft ruime ervaring en kan onder uiteenlopende omstandigheden de omvang van een project juist vaststellen.

De derde dienst is het begeleiden van de teams om om te gaan met FP als primair middel om te sturen. Bij onverhoopte vertraging kan op tijd een schatting worden gemaakt van wat haalbaar is.

Het belang van juiste planning

FP analyse stelt een organisatie in staat realistisch te plannen. Wat is het voordeel?

Een krappe planning (te weinig tijd beschikbaar) leidt tot uitloop, te laat inzetten van extra resources, het niet leveren van toch gewenste functionaliteit, en uiteindelijk tot een ontevreden klant. Echter, te veel tijd beschikbaar stellen is niet de oplossing: ervaring leert dat extra tijd altijd opgebruikt wordt – het project wordt (veel) duurder dan nodig.

Tijdige en juiste informatie over de gewenste bezetting en doorlooptijd verdient zichzelf.

Verwante activiteiten

Logisch is dat productiviteit samenhangt met een vastgestelde minimum kwaliteit van het systeem en de source code. Aan beide facetten kan ITs Jaap invulling geven.

Zie voor meer informatie: Wikipedia/Functiepuntanalyse